Jak działa windykacja?

Jak powszechnie wiadomo, zobowiązania finansowe powinno się spłacać regularnie. Z różnych przyczyn nie wszyscy jednak przestrzegają tej zasady. Fakt jest taki, że obowiązujące prawo daje wierzycielom narzędzia, które pozwalają na skuteczne odzyskanie długu. Pojawia się jednak zasadnie pytanie: czym to jest windykacja należności i jak działają firmy windykacyjne?  W tym artykule postaramy się szerzej rozwinąć to zagadnienie i rozwiać wątpliwości.

Jak działa windykacja w praktyce?

Zanim zdefiniujemy pojęcie, warto zacząć od językowego znaczenia pochodzącego od łacińskiego — vindicatio. Według niego windykacja należności jest dążeniem do realizacji roszczeń, które, jak się okazuje w zinstytucjonalizowanej formie występowały już w czasach starożytnych. Przykładowo w okresie Cesarstwa Rzymskiego. Wówczas obowiązywał system roszczeń, który odpowiadał na naruszanie przepisów własności. Obecna windykacja przyjmuje pierwotne podstawowe założenia, które nie zmieniają się od wieków. Zmianie uległy natomiast wykorzystywane do pozyskania wierzytelności środki. To one są dostosowywane do czasów. Muszą być też bardziej moralne niż wieki temu.

Obecnie windykacja jest ściśle regulowana przez obowiązujące prawo. Wytycza ono określoną ścieżkę, jakiej należy używać, kiedy dłużnik nie oddaje swoich zobowiązań. Takim procedurom, które związane są z formalnym odzyskiwaniem wierzytelności podlegają jedynie prawidłowo udokumentowane należności. Muszą one wynikać z dokumentów lub zawartych umów. Ich podstawą mogą być np. niezapłacone faktury, niezwrócone zadatki, a także kontrakty zawarte – pod pewnymi warunkami – nie tylko na piśmie, ale też ustnie.

Firma Windykacyjna Gdańsk odpowiada — jakie są rodzaje windykacji?

Możemy wyróżnić między innymi trzy podstawowe rodzaje windykacji należności:

  • polubowna
  • procesowa
  • egzekucyjna.

Windykacja — jak działa polubowne postępowanie?

Ten rodzaj windykacji obejmuje narzędzia miękkie, bazujące zwłaszcza na negocjacjach, perswazji, a także przekonywaniu dłużnika, dlaczego spłacanie wierzytelności leży w jego interesie. Ta forma ściągania należności należy do form ugodowych i zazwyczaj rozpoczyna proces ich odzyskiwania. Jest więc pierwszym krokiem w windykacji w danej sprawie.

W sytuacji, kiedy zastosowanie windykacji polubownej nie przynosi oczekiwanych rezultatów i osoba zadłużona nie zwraca zobowiązania, wówczas jedynym rozwiązaniem jest przejście na metody sądowe. W praktyce jest to po prostu wytoczenie procesu drugiej stronie. Kiedy nawet to nie zapewni pożądanych skutków, wówczas jest szansa na uzyskanie formalnej zgody na przejście do ostatecznej windykacji. Z czym się to wiąże? To najtrudniejszy etap, który polega na odebraniu dłużnikowi jego majątku albo jego części na poczet długu. W skład majątku może wchodzić wszystko: nieruchomości, samochód lub cenne przedmioty. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji oraz oczywiście wysokości długu.