Co to są odpady poprodukcyjne?

Troska o środowisko powinna być celem każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest to zwykły pracownik, czy przedsiębiorca. Odpowiedzialność za miejsce, w którym żyjemy jak i za całą planetę to temat, którego nie można odkładać na później, czy też go bagatelizować. W tym artykule zajmiemy się tematem odpadów poprodukcyjnych, których znaczenie, a raczej sposób utylizacji jak i rozmiary są ogromne.

Co to odpady produkcyjne i poprodukcyjne z punktu prawnego?

Tak naprawdę odpady produkcyjne i poprodukcyjne są tym samym rodzajem, który wiąże się z działalnością produkcyjną oraz przetwarzaniem różnego rodzaju surowców. Ustawa z 2012 roku definiuje odpad jako każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się lub zamierza to zrobić czy też jest do tego zobowiązany. W polskim prawie znajdziemy podział odpadów ze względu na ich pochodzenie czy wartości chemiczne.

Odpady poprodukcyjne to więc nic innego jak pozostałości procesu produkcji, które nie są jednocześnie wytworem ubocznym, jednak dane przedsiębiorstwo nie znajduje dla nich żadnego zastosowania. Przykładami są między innymi odpady mineralne i metaliczne, środki ochrony roślin, opakowania czy też te z tworzyw sztucznych.

Co to odpady poprodukcyjne i jakie mają wpływ na środowisko naturalne?

W celu zapewnienia większej przejrzystości w gospodarowaniu od 2020 roku przedsiębiorstwa wytwarzające odpady inne niż komunalne muszą być zarejestrowane w BDO (Baza Danych Odpadów). Podmioty, które nie zgłoszą się w urzędach marszałkowskich, zostaną ukarane dużymi karami, a także pozostaną ze swoimi odpadami, ponieważ nikt ich nie odbierze w celu utylizacji.

Odpady poprodukcyjne są bardzo niebezpieczne dla naszego środowiska naturalnego. Dlatego ich składowanie i utylizacja mają pierwszorzędne znaczenie. Nie mogą mieć kontaktu z wodami gruntowymi ani przedostawać się do środowiska w postaci toksycznych związków. Wiele rodzajów odpadów poprodukcyjnych jest łatwopalnych, co stanowi kolejny rodzaj niebezpieczeństwa, które może grozić ludziom i otoczeniu w wyniku ich niewłaściwego magazynowania.

Fachowa pomoc w usuwaniu odpadów poprodukcyjnych

Utylizacja i składowanie odpadów poprodukcyjnych skutkuje pojawianiem się na rynku coraz to nowych firm specjalistycznych, które się tym zajmują, a także nowymi technologiami ułatwiającymi cały ten proces dla naszego wspólnego dobra.

Innowacyjną i bardzo skuteczną metodą są instalacje pneumatyczne usuwania odpadów, a konkretnie ścinek produkcyjnych, wstęg, wykrojów, etykiet samoprzylepnych oraz innych rodzajów odpadów, które powstają między innymi w zakładach poligraficznych, drukarniach czy podczas produkcji artykułów higienicznych bądź opakowań konfekcjonowania. Instalacje pneumatyczne firmy NAAR Technik mają pozytywny i wyraźny wpływ na wydajność oraz ekonomię produkcji w czasach, gdzie zysk musi współgrać z troską o naszą planetę.

Kolejnym ciekawym i bardzo korzystnym rozwiązaniem dla firm i zakładów produkcyjnych jest System Powietrznej Segregacji Odpadów (SPS), który „wyłapuje” (ujmując to w bardzo dużym uproszczeniu) małe, lekkie frakcje, takie jak fragmenty tworzyw sztucznych czy paski papieru. Oferta firmy NAAR Technik jest bogata w różnego rodzaju systemy i wentylatory. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://naar.pl/oferta/instalacje-pneumatycznego-usuwania-odpadow/.

Wspólne dobro i jednostkowa odpowiedzialność

To, że odpowiedzialność za środowisko naturalne ciąży na każdym z nas, wydaje się być oczywiste i zrozumiałe. Podobnie jak to, że czas na debaty oraz mało produktywne spekulowanie już minął. Można zauważyć to skutkach i zmianach klimatycznych. Winę za obecną sytuację w postaci drastycznych zmian klimatu nie można zrzucać tylko na polityków czy właścicieli wielkich firm oraz międzynarodowych korporacji. Każdy człowiek musi być świadomy, o co tak naprawdę toczy się ta gra. Zatem róbmy nie tylko rzeczy wielkie, ale przede wszystkim te małe, na przykład właściwie segregując odpady – nie tylko te poprodukcyjne. Wrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników już stanowi znaczący krok w walce o stan naszej planety.