Jakie prace remontowe i budowlane wymagają zgłoszenia lub pozwolenia? Nie daj się zaskoczyć!

Prawo budowlane określa, które prace budowlane wymagają zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Dlaczego to takie ważne? Surowe zasady to kontrola wszystkich wznoszonych obiektów. Ustawodawca ma obowiązek dbać o zdrowie i życie obywateli, których zdrowie i życie może być zagrożone w przypadku niewłaściwej budowy obiektów. Zgłoszenie i pozwolenie na budowę sygnalizują planowane prace i mogą po zakończeniu wymagać oceny przydatność budynku do użytku. Jakie działania podlegają tym wymaganiom? Jaka jest różnica między zgłoszeniem a pozwoleniem?

Czym różni się pozwolenie od zgłoszenia?

Na samym początku wyjaśnimy różnicę pomiędzy pozwoleniem a zgłoszeniem. W przypadku zgłoszenia robót budowlanych należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób prowadzenia robót budowlanych oraz termin rozpoczęcia robót budowlanych. Nie pobierane są opłaty za zgłoszenie robót budowlanych, chyba że chcemy wyznaczyć pełnomocnika. Proces zgłoszenia budynku lub robót budowlanych może zakończyć się sprzeciwem urzędu na rozpoczęcie robót. W przypadku braku sprzeciwu urzędu prace remontowe mogą rozpocząć się 21 dni od daty złożenia wniosku. 

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna uprawniająca do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub prowadzenia robót budowlanych. Urząd ma 65 dni od dnia złożenia wniosku na jego wydanie. Decyzja staje się ostateczna 14 dni po publikacji. Dopiero wtedy firma remontowa w Warszawie może rozpocząć prace.

Prace wymagające zgłoszenia 

W przypadku mieszkań w blokach będących częścią spółdzielni należy dokonać przeglądu regulaminu spółdzielni, który może zawierać ograniczenia nałożone przez spółdzielnię na prace remontowe. Wiele spółdzielni przyjęło swoje regulaminy, które zawierają m.in. zakres robót budowlanych, które można wykonywać bez uprzedniej zgody lub zgłoszenia do władz spółdzielni. Podobnie jak w przypadku wspólnot mieszkaniowych, do zarządu spółdzielni lub innego uprawnionego organu należeć będzie podjęcie prac ingerujących w publiczne części budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na tytuł własności mieszkania, gdyż tytuł własności w tym przypadku należy do spółdzielni i może mieć decydujący głos przy przebudowie mieszkania. Po uzyskaniu zezwolenia warto skorzystać z profesjonalnych usług remontowo budowlanych w Warszawie.

Prace wymagające pozwolenia na budowę

Prace budowlane wymagają pozwolenia na budowę to m.in.: zmiany przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych tj. wymiana więźb dachowych, dodanie nowych okien lub drzwi na ścianach zewnętrznych, wzmocnienie fundamentów, wyburzeń w ścianach nośnych, usunięcie ścian nośnych, zmiana rozmiarów okien, zwiększenie liczby pięter, zabudowa schodów, dodanie schodów zewnętrznych. Okazuje się, że pozwolenie na budowę może być wymagane również w przypadku budowy obiektu, który normalnie podlega jedynie obowiązkowi zgłoszenia. Właściwy organ może w sposób, jaki postanowi, określić obowiązek uzyskania pozwolenia na realizację określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia. Dzieje się tak, gdy realizacja przedsięwzięcia może naruszać zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustalenia warunków zabudowy. Decydując się na usługi remontowo-budowlane w Warszawie, powinniśmy wziąć ten fakt pod uwagę i dokładnie sprawdzić dokumenty.